“It’s not the mountain we conquer, but ourselves”

- Sir Edmund Hillary

Disclaimer

Voor alle dienstverlening/behandelingen die via de website van www.bergenbalans.com worden aangeboden geldt: Raadpleeg altijd eerst een arts bij fysieke of psychische klachten.

Opmerking: De Individualized Microcurrent Frequency (IMF)-programma’s van de Healy zijn geen medische applicaties. Deze zijn niet bedoeld om ziekten te genezen, te behandelen, te verlichten, te diagnosticeren of te voorkomen, ze zijn niet getest door een aangemelde instantie en maken geen deel uit van een conformiteitsbeoordelingsprocedure overeenkomstig de MDD/MDR. De informatie op deze pagina’s is alleen bedoeld voor referentie- en educatiedoeleinden. Het apparaat mag niet worden beschouwd als een vervanging voor advies, diagnose of behandeling door een medische professional. Je moet voor dergelijke adviezen altijd contact opnemen met een gekwalificeerde medische professional.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas
kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie op
www.bergenbalans.com  geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. Bergenbalans te Brunssum aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden op www.bergenbalans.com op welke manier dan ook. 

 

Deze website bevat bovendien ook links naar websites van Derden, welke uitsluitend voor het gemak van de gebruiker worden verstrekt, zonder enige zeggenschap of controle over de inhoud van desbetreffende websites. Bergenbalans is daarom ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

 

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit of op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergenbalans